AKCE: Doprava ZDARMA při objednávce nad 6500 Kč.(Platí pouze pro ČR a SR.)

Modely aut podle kategorie

Modely aut podle značky

Modely aut podle výrobce

Všeobecné obchodní podmínky - modely aut

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Modely aut www.modely-auticka.cz (Jana Tesařová, Přecechtělova 2404/25, 155 00, Praha 5 - Stodůlky, IČO: 71504028), provozovatel eshopu www.modely-auticka.cz, který prodává sběratelské modely aut (kovové modely aut a resinové modely aut v různých měřítkách), stanovuje tyto Všeobecné obchodní podmínky jako dokument upravující vzájemné vztahy mezi provozovatelem (prodávajícím) a kupujícím. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 4.7.2016 a jejich znění je upraveno podle vzorových obdhodních podmínek sdružení dTest.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Modely aut nabízené prodávajícím mají ceny uvedené v hlavní měně obchodu Kč (CZK). Prodávající umožňuje také zobrazení ceny a zaplacení za objednané modely aut v eurech (EUR) dle aktuálního kurzu eshopu. V případě, kdy kupující bude za objednané modely aut platit v eurech na Slovensku, si prodávající vyhrazuje právo celkovou cenu objednávky (objednané modely aut + poštovné) zaokrouhlit nahoru na nejbližší vyšší 0,5 EUR (50 centů).

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodání objednaných autíček, které vyhlašuje prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (které jsou zároveň pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy) a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v aktuálním znění.

2) OBJEDNÁNÍ A DODÁVÁNÍ AUTÍČEK

2a) POŠTOVNÉ A PLATBA ZA MODELY AUT

Objednávky s modely aut v hodnotě do 6500 Kč je možné zaplatit a převzít následujícími způsoby:

Česká Republika
  Platba předem na účet  Dobírka
Osobní převzetí Praha Černý Most ZDARMA ZDARMA
Česká Pošta - Balíkovna 60 Kč 60 Kč
Česká Pošta - Balík do ruky 100 Kč 140 Kč
Zásilkovna CZ 70 Kč 110 Kč
 
Slovensko
  Platba předem na účet  Dobírka
Zásilkovna SK 90 Kč (cca 3,7 €) 130 Kč (cca 5,2 €)
Doručení na adresu 200 Kč (cca 8 €) ---


Objednávky s modely aut v hodnotě nad 6500 Kč mají dopravu vždy ZDARMA nezávisle na způsobu platby a doručení. Poštovné za objednané modely aut a dodací podmínky a lhůty objednaných modelů aut jsou detailněji popsány v samostatném dokumentu Doprava a platby, který je také dostupný po kliknutí na stejnojmenný odkaz na úvodní stránce.

2b) OBJEDNÁVÁNÍ AUTÍČEK

E-shop www.modely-auticka.cz prodává resinové a kovové sběratelské modely aut (autíčka různých měřítek). Objednávat a nakupovat modely aut je možné nonstop. Sběratelské modely aut od nás si můžete objednávat jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v e-shopu, nebo prostřednictvím telefonu, emailu nebo našeho Kontaktního formuláře. Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků a neobsahují náklady na doručení autíček.

Předmětem smlouvy jsou pouze sběratelské modely aut a služby související s dodáním objednaných autíček. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných elektronických nebo tištěných materiálech, vycházejí z údajů výrobců či našich dodavatelů. Fotografie uvedené na stránkách našeho obchodu zobrazují prodávané modely aut. V případě změn či nesrovnalostí ohledně objednaných autíček Vás budeme informovat před odesláním Vaší objednávky.

Prodávající se zavazuje, že kupujícím bude dodávat modely aut v originálních obalech od výrobce (většinou originálně zabalené z výroby) a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi, obvyklými pro daný druh autíček, které odpovídají daným normám, předpisům a nařízením, platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky autíček je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí, uvedených v objednávkovém formuláři a odsouhlasení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním objednávky s modely aut našemu eshopu. V ojedinělých případech (například pokud objednané modely aut mají vyšší hodnotu než 15.000 Kč), si prodávající před odesláním autíček zákazníkovi vyhrazuje právo žádat potvrzení objednávky kupujícím nejlépe osobně nebo telefonicky, případně i úhradu finanční zálohy v maximální výši 50% hodnoty objednaných autíček.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku autíček po dohodě s kupujícím modifikovat, nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.  Důvodem může být například skutečnost, že si jeden kupující objednal poslední modely aut po telefonu nebo emailem, a druhý kupující si je objedná dříve, než prodávající ručně aktualizuje stav skladu. Prodávající může po předchozí dohodě s kupujícím objednávku autíček modifikovat například v případě, kdy již nejsou dostupné objednané modely aut, nebo nejsou dostupné za podobných cenových podmínek u žádného z našich dodavatelů.

Objednávat a uzavírat kupní smlouvu na nákup autíček mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu znění příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3) POTVRZENÍ A EXPEDICE OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do našeho systému ihned po jejím zadání. Potvrzení objednávky prodávající automaticky zašle e-mailem, o průběhu zpracování a vyexpedování objednaných autíček bude kupující taktéž informován e-mailem, nebo telefonicky. V případě, že kupující neobdržel emailové potvrzení objednávky, je potřeba, aby kontaktoval prodávajícího a informoval ho o této skutečnosti. V případě jakýchkoli nejasností, nebo jakýchkoli nestandardních událostí, bude prodávající kupujícího informovat e-mailem, nebo telefonicky.

Prodávající dodá objednané modely aut kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivých autíček neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u autíčka uvedena dostupnost „skladem“, odešle modely aut nejpozději do 7 pracovních dnů po objednání autíček, nebo po obdržení platby předem. Pokud nebude prodávající schopen z nějakého důvodu dodržet uvedené lhůty, bude tato informace uvedena na úvodní stránce eshopu s předstihem několika dnů. Modely aut označené jako dostupné skladem má prodávající naskladněné ve svém vlastním skladu. Kupující je povinen modely aut převzít a zaplatit. Při přebírání doručených autíček od dopravce prodávající doporučuje kupujícím, aby prohlédli doručovanou zásilku s modely aut kvůli zjištění případné zjevné vady, nebo poškození. Případné vady zjištěné při převzetí autíček, nebo při rozbalení zásilky s modely aut, oznámí kupující neprodleně prodávajícímu.

Doklady od autíček, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu emailem nejpozději do dvou dnů od převzetí autíček kupujícím. Daňové doklady ke všem objednávkám jsou taktéž po celou dobu fungování eshopu dostupné ke stažení v zákaznické administraci po přihlášení zákazníka.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍM, NEPŘEVZETÍ AUTÍČEK

Každou objednávku může kupující bez udání důvodu zrušit před jejím předáním doručovací společnosti a to telefonicky, nebo prostřednictvím SMS či e-mailu. Stačí uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a případně popis objednaného zboží.

V případě, že kupující nepřevezme od doručovací společnosti balík s objednanými modely aut bez vážných důvodů, nebo nevyzvedne objednané modely aut osobně, vystavuje se nebezpečí, že prodávající bude jeho případné další objednávky na modely aut odmítat, nebo bude požadovat platbu předem ve výši až 100% hodnoty objednaných autíček včetně hodnoty poštovného (v případě úhrady 100% hodnoty objednaných autíček i poštovného bude od poštovného odečten příplatek za platbu dobírkou). Dále pokud kupující v dohodnuté době nepřevezme objednané modely aut porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn objednané modely aut vhodným způsobem prodat jinému zájemci poté, co kupujícího e-mailem upozorní na nevyzvednutí autíček a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro jejich převzetí. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu vymáhat.

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM, ZÁLOHOVÁ PLATBA

Na základě negativních zkušeností s některými kupujícími vyhlašuje prodávající následující opatření, která mají za cíl ochraňovat seriózní kupující před vychytralými lidmi, kteří si objednají a zarezervují modely aut a následně si je nevyzvednou, nebo několik týdnů blokují objednané modely aut jiným vážným zájemcům:

a) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku na modely aut s osobním převzetím v Praze na Černém Mostě v případě, že nedojde k jejímu vyzvednutí kupujícím do 10 kalendářních dnů od zaslání první informace o možnosti vyzvednutí připravených autíček. Prodávající učiní minimálně 2 pokusy o zkontaktování kupujícího (email, SMS nebo telefonát). V případě, že kupujícímu ve vyzvednutí objednaných autíček v této lhůtě zabrání vážné objektivní důvody, je možné tuto lhůtu individuálně po vzájemné dohodě prodloužit na maximálně 30 dnů. Je možné domluvit prodloužení této lhůty na maximálně 3 měsíce od objednání autíček, a to pouze s podmínkou zaslání nevratné zálohy na bankovní účet prodávajícího. Výše nevratné zálohy je stanovena ve výši 500 Kč za každou jednotlivou objednávku s modely aut;

b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku na modely aut s platbou předem na bankovní účet, pokud nebude na účet prodávajícího připsána platba za příslušnou objednávku nejpozději 11. kalendářní den od objednání autíček. Prodávající zašle cca 4 dny před uplynutím této lhůty kupujícímu emailem upozornění, že platba za jeho objednávku ještě nebyla připsána. V individuálních případech je možné domluvit prodloužení této lhůty na maximálně 3 měsíce od objednání autíček, a to pouze s podmínkou zaslání nevratné zálohy na bankovní účet prodávajícího. Výše nevratné zálohy je stanovena ve výši 500 Kč za každou jednotlivou objednávku s modely aut.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

Nepoužité a nepoškozené modely aut může prodávající vyměnit kupujícímu za jiná autíčka. Modely aut stačí po předchozí telefonické domluvě zaslat doporučeným balíkem (nikoli na dobírku) nebo osobně doručit na adresu provozovatele. Náklady spojené s vyměňováním autíček jsou řešeny vzájemnou dohodou prodávajícího s kupujícím.

7) REKLAMACE, ZÁRUKA, VRÁCENÍ AUTÍČEK

V případě reklamace nás před vrácením modelů vždy nejdříve kontaktujte telefonicky, e-mailem, či písemně.

Na veškeré modely aut se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na výrobní vady, pokud se převzaté modely aut nehodí k obvyklému účelu, nejsou kompletní, nebo neodpovídají zákonným či jiným parametrům. Reklamaci a vrácení autíček vyřídí prodávající co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku (převzetí reklamovaných autíček). Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu. Pokud to není povaze vady neúměrné (např. nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nových autíček bez vad. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během prvních šesti měsíců od převzetí autíček se předpokládá, že modely aut měly vadu již při jejich převzetí.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Reklamace se prodávající snaží vyřídit ke spokojenosti kupujícího (například individuální dohodou s kupujícím) a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen prokázat nákup autíček (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení autíček prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Modely aut by měly být při přepravě zabaleny ve vhodném obalu, aby nedošlo k jejich poškození, měly by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci autíček, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Odmítne-li prodávající odstranit vadu autíček, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím autíček o jejich vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo mají modely aut větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu autíček, nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

  1. běžným používáním či opotřebením
  2. nesprávným použitím výrobku (jedná se o sběratelské modely aut určené pro dospělé a děti starší 14 let, nikoli o běžné hračky)
  3. nesprávným skladováním (například vystavování autíček přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám a podobně)

 

Postup při reklamaci:

  1. kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  2. modely aut zašle kupující jako doporučený balík (nikoli na dobírku) na adresu prodávajícího (provozovatele)
  3. do zásilky kupující uvede důvod reklamace, svou adresu a kontakt pro sdělení výsledku vyřízení reklamace
  4. kupující přiloží doklad o nabytí reklamovaných autíček od prodávajícího (vytištěnou fakturu nebo emailové potvrzení, které kupující obdržel jako potvrzení své objednávky autíček)

 

Vrácení autíček při odstoupení od uzavřené smlouvy:

Kupující má právo podle ustanovení aktuálního znění občanského zákoníku odstoupit bez udání důvodu od smlouvy do 14 dnů od převzetí objednaných autíček. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a vzhledem autíček. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musí toto prodávajícímu v uvedené lhůtě sdělit a nepoškozené modely aut bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu doručit zpět prodávajícímu a to buď osobním předáním, nebo zasláním poštou doporučeně (nikoli na dobírku) na vlastní náklady. Z hlediska uplynutí zákonné lhůty je určující datum, kdy byly vracené modely aut odeslány. Prodávající vrátí zpět kupujícímu odpovídající částku za vrácené modely aut včetně příplatku za nejlevnější dopravu objednaných autíček (tzn. poplatek za doručení na výdejní místa Zásilkovna CZ) nejpozději do 14 dnů od zaslání odstoupení od smlouvy. Pokud kupující zašle zpět vrácené modely aut tak, že prodávající nestihne převzít a zkontrolovat vrácené modely aut do 14 dnů od zaslání odstoupení od smlouvy, může se stát, že prodávající vrátí peníze kupujícímu s několikadenním zpožděním. Vrácení peněz proběhne předem dohodnutým způsobem (osobně, na bankovní účet, ze kterého byly objednané modely aut zaplacené předem, nebo na bankovní účet, jehož číslo kupující zašle prodávajícímu spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy o nákupu autíček). Jsou-li vrácené modely aut poškozeny porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty autíček a o tuto část snížit částku vrácenou kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy je možné provést i přes náš kontaktní formulář. Pokud použije kupující tento způsob oznámení vrácení autíček, je potřeba zvolit v Předmětu "Zákaznický servis".

8) ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ).

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů kupujícího prodávajícímu je dobrovolné. Zaregistrováním v internetovém obchodě nebo vyplněním a odesláním objednávky bez registrace kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu trvalého bydliště nebo adresu pro doručení zboží, IČ a DIČ). Tyto údaje je potřeba uvést, aby mohl prodávající objednávku autíček zpracovat, vyřídit a odeslat. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující poskytuje prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro obchodní činnosti prodávajícího a to na dobu neurčitou nebo do doby, kdy tyto osobní údaje prodávající na telefonickou nebo písemnou (emailovou) žádost kupujícího vyřadí ze své databáze. Prodávající provede změnu na základě žádosti kupujícího nejpozději do 30 dnů od jejího doručení nebo podání. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje. Veškeré osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu prostřednictvím našeho internetového obchodu, nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou subjektů, které se přímo podílejí na vyřízení té konkrétní objednávky s modely aut (jako např. doručovací společnosti) a to výhradně v rozsahu nutném k jejich činnosti na vyřízení objednávky autíček (např. jméno, adresa, telefonický kontakt, e-mail) a subjektů nutných k daňové evidenci.

Prodávající umožňuje nákup autíček bez registrace a objednání autíček po telefonu, emailem či prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Samostatné informace o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou dostupné zde: Podmínky ochrany osobních údajů

10) PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí škody na objednané modely aut přechází na kupujícího okamžikem převzetí autíček, a to buď v okamžiku osobního převzetí, nebo převzetí od přepravce. Tímto není dotčeno právo kupujícího uplatňovat rozpor s kupní smlouvou.

11) VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Dodávané modely aut zůstávají až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12) OSTATNÍ

Smlouva a související otázky se řídí českým právem. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto Všeobecných obchodních podmínek. Případné změny jsou účinné pouze pro nově uzavřené kupní smlouvy na nákup autíček. Pro již objednaná autíčka zůstávají v platnosti obchodní podmínky platné v době uzavření smlouvy, které je možné upravit pouze vzájemnou písemnou dohodou.

Copyright 2011 - 2021 Modely aut www.modely-auticka.cz. Všechna práva vyhrazena.